Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna8456
   Dane teleadresowe690
Zgłoszenie nieprawidłowości
   Zgłoszenie nieprawidłowości273
Program bezzwrotnych dofinansowań
   Program bezzwrotnych dofinansowań 513
Organy Spółki
   Zgromadzenie wspólników291
   Rada Nadzorcza354
   Zarząd Spółki525
   Prokurenci349
Struktura Własnościowa i Majątek Spółki
   Kapitały własne260
   Majątek spółki286
Informacje dla Klienta
   Informacje dla Klienta132
   Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022331
   Taryfa492
   Dane o produkcji264
   Regulamin usług ciepłowniczych262
   Wniosek przyłączeniowy271
Konsultacje społeczne
   Konsultacje społeczne w Gminie Miejskiej Świdwin240
Oferty pracy
   Aktualne oferty651
Klauzula o RODO
   Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane266
Załatwianie Spraw
   Informacje ogólne436
Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o Sprzedaży
   Ogłoszenia przetargów506
     Przetargi - rok 20221952
     Przetargi - rok 20211711
   Ogłoszenia o sprzedaży212
     Ogłoszenia o sprzedaży - rok 2021 133
Inne
   Redakcja BIP208
Łączna liczba odwiedzin:20199