Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Taryfa

Taryfa dla ciepła

Utworzony: 2021-10-22 | Zmodyfikowany: 2022-12-13 13:57

2. Informacje dla Klienta

Informacje dla Klienta

Forma pisemna: wszystkie pisma od instytucji, najemców i właścicieli lokali przychodzące drogą pocztową są rejestrowane w książce korespondencyjnej, a następnie kierowane w poczcie do Prezesa Zarządu, gdzie rozdzielane są w ramach obowiązującej w Spółce kompetencji ich załatwienia. Forma ustna: petenci przyjmowani są przez Prezesa Zarządu, sprawy są rejestrowane i przekazywane do załatwienia w określonym terminie w/g kompetencji, a ich wykonanie rozliczane jest na posiedzeniach Zarządu. peten...

Utworzony: 2021-10-21 | Zmodyfikowany: 2022-12-13 13:56

3. Przetargi - rok 2022

Przetarg nieograniczony sektorowy na dostawę miału węglowego.

PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY Na dostawę miału węglowego 1. Zamawiający:Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie ul. Słowiańska 9, tel. 94 36 527 85. 2. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu zamówień wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 10/2009 z dnia 09 czerwiec 2009 r. nie podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych udzielanych przez MEC Sp. z o.o. i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publ...

Utworzony: 2022-05-05 | Zmodyfikowany: 2022-05-05 08:53

4. Zgłoszenie nieprawidłowości

Procedura ujawniania nieprawidłowości

Utworzony: 2022-02-15 | Zmodyfikowany: 2022-02-15 20:44

5. Strona główna

STAWKA PODATKU VAT

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że zgodnie z przepisami „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych” (Dz.U. 2021 poz. 2350), w fakturach za ciepło wystawionych za miesiąc styczeń 2022r. STAWKA PODATKU VAT NA DOSTAWĘ CIEPŁA WYNOSI 8% Natomiast począwszy od kolejnej faktury za ...

Utworzony: 2022-02-08 | Zmodyfikowany: 2022-02-08 14:18

6. Program bezzwrotnych dofinansowań

Program bezzwrotnych dofinansowań

Z satysfakcją informujemy, że Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie, w 2022 roku będzie realizowała Program bezzwrotnych dofinansowań w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się: osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lokalu mieszkalnego; osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami budynków jednorodzinnych; osoby fizyczne będące najemcami lokali...

Utworzony: 2022-02-01 | Zmodyfikowany: 2022-02-01 00:19

7. Aktualne oferty

Oferowane stanowisko Księgowego/Głównego księgowego.(nabór zakończony)

Utworzony: 2021-11-26 | Zmodyfikowany: 2022-01-18 12:30

8. Przetargi - rok 2021

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Świdwinie zaprasza do składania ofert w tryb...

Utworzony: 2021-11-26 | Zmodyfikowany: 2021-12-22 22:49

9. Informacje ogólne

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Forma pisemna: wszystkie pisma od instytucji, najemców i właścicieli lokali przychodzące drogą pocztową są rejestrowane w książce korespondencyjnej, a następnie kierowane w poczcie do Prezesa Zarządu, gdzie rozdzielane są w ramach obowiązującej w Spółce kompetencji ich załatwienia. Forma ustna: petenci przyjmowani są przez Prezesa Zarządu, sprawy są rejestrowane i przekazywane do załatwienia w określonym terminie w/g kompetencji, a ich wykonanie rozliczane jest na posiedzeniach Zarządu. peten...

Utworzony: 2021-10-22 | Zmodyfikowany: 2021-10-26 08:48

10. Majątek spółki

Majątek spółki

Spółka posiada następujące urządzenia ciepłownicze: źródła ciepła (kotłownie) - 5 szt o łącznej mocy 20,493 MW, węzły cieplne - 122 sztuk, sieć cieplna eksploatowana - 9,354 km. Majątek Spółki według stanu na dzień 31.12.2020r. L.p. Aktywa Wartość księgowa tyś zl I Aktywa trwałe 6.707,4 1 Wartości niematerialne i prawne 0 2 Rzeczowe aktywa trwałe 6.707,4 3 Inwestycje długoterminowe x 4 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe x w tym: aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego x II Aktywa...

Utworzony: 2021-10-26 | Zmodyfikowany: 2021-10-26 08:45

11. Akt prawny

Akt prawny

Utworzony: 2021-10-26 | Zmodyfikowany: 2021-10-26 08:39

12. Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okrews 2019 - 2022

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła na okres 2019 - 2022

Utworzony: 2021-10-21 | Zmodyfikowany: 2021-10-24 16:08

13. Wniosek przyłączeniowy

Wniosek przyłączeniowy

Utworzony: 2021-10-24 | Zmodyfikowany: 2021-10-24 16:06

14. Regulamin usług ciepłowniczych

Regulamin usług ciepłowniczych

Utworzony: 2021-10-24 | Zmodyfikowany: 2021-10-24 16:01

15. Dane o produkcji

Dane o produkcji

Produkcja ogółem w 2020 roku - 103 976 GJ w tym: produkcja z miału węglowego - 87 510 GJ produkcja z gazu - 16 466 GJ udział w produkcji energii odnawialnej - 0 %

Utworzony: 2021-10-24 | Zmodyfikowany: 2021-10-24 15:56

16. Konsultacje społeczne w Gminie Miejskiej Świdwin

KONSULTACJE SPOŁECZNE W Gminie Miejskiej Świdwin

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną - bezpośrednio lub pośrednio - skutki proponowanych przez administrację działań. KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDWIN

Utworzony: 2021-10-24 | Zmodyfikowany: 2021-10-24 14:47

17. Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na potrzeby korzystania z usług biura rachunkowego jest Miejska Energetyka Cieplna, mająca siedzibę w Świdwinie (78-300) przy ul. Słowiańskiej 9. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@mecswidwin.pl Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawn...

Utworzony: 2021-10-22 | Zmodyfikowany: 2021-10-22 09:01

18. Kapitały własne

Kapitał własny

Właścicielem Spółki jest Miasto Świdwin i posiada 100% udziałów. kapitał zakładowy wynosi 2.706.000 zł i jest podzielony na 2706 udziałów po 1000 zł kapitał zapasowy wynosi 2.491.842,58 zł

Utworzony: 2021-10-21 | Zmodyfikowany: 2021-10-21 13:52

19. Prokurenci

Prokurenci

Zarząd powołał prokurentów. Prokurę łączną pełnią: Danuta Merdasińska ( Główny Księgowy )

Utworzony: 2021-10-21 | Zmodyfikowany: 2021-10-21 13:10

20. Zarząd Spółki

Kompetencje Zarządu

Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, składa oświadczenia dotyczące działalności Spółki, w imieniu Spółki podpisuje dokumenty istotne dla jej działalności, kieruje sprawami nie zastrzeżonymi do właściwości pozostałych władz Spółki, Zarząd działa na podstawie regulaminu określonego przez Radę Nadzorczą.

Utworzony: 2021-10-06 | Zmodyfikowany: 2021-10-06 22:13