artykuł nr 1

Dane o produkcji

Produkcja ogółem  w 2020 roku -  103 976 GJ

     w tym:

            produkcja z miału węglowego - 87 510 GJ

            produkcja z gazu                   -  16 466 GJ

 

            udział w produkcji energii  odnawialnej - 0 %