artykuł nr 1

Kapitał własny

Właścicielem Spółki jest Miasto Świdwin

i  posiada 100% udziałów.


  • kapitał zakładowy wynosi 2.706.000 zł i jest podzielony na 2706 udziałów po 1000 zł
  • kapitał zapasowy wynosi 2.491.842,58 zł