artykuł nr 1

Kompetencje Zarządu

  1. Zarząd kieruje działalnością Spółki,
  2. reprezentuje ją w sądzie i poza sądem,
  3. składa oświadczenia dotyczące działalności Spółki,
  4. w imieniu Spółki podpisuje dokumenty istotne dla jej działalności,
  5. kieruje sprawami nie zastrzeżonymi do właściwości pozostałych władz Spółki,
  6. Zarząd działa na podstawie regulaminu określonego przez Radę Nadzorczą.
artykuł nr 2

Skład Zarządu

 

 Krzysztof Kruczkowski  - Prezes Zarządu

 

Mateusz Klebieko - Członek Zarządu