artykuł nr 1

Kompetencje Rady Nadzorczej

artykuł nr 2

Skład Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiej Energetytki  Cieplnej Spółki z o.o.,   uchwałą Nr 1/N/2019, w dniu 05.06.2019 r.,   powołało Radę Nadzorczą w składzie :

 

 1. Przewodniczący

-  Andrzej Czerniec 

2. Członkowie :

  -  Jan Szczygielski

  -  Krzysztof Demiter