artykuł nr 1

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników: 


Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem w Spółce. 

W Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółce z o.o. funkcję tę pełni:

BURMISTRZ  MIASTA  ŚWIDWIN