artykuł nr 1

KONSULTACJE SPOŁECZNE W Gminie Miejskiej Świdwin

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną - bezpośrednio lub pośrednio - skutki proponowanych przez administrację działań.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE MIEJSKIEJ ŚWIDWIN