artykuł nr 1

Siedziba spółki

Miejska Energetyka Cieplna

78- 300   ŚWIDWIN

ul. Słowiańska 9

 

 

tel. 094-365-27-85

fax. 094-365-26-79

e-mail : mec@mecswidwin.pl

REGON:  330580588

NIP: 672-000-5916