artykuł nr 1

STAWKA PODATKU VAT

Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników Ciepła Systemowego, że zgodnie z przepisami „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych” (Dz.U. 2021 poz. 2350), w fakturach za ciepło wystawionych za miesiąc styczeń 2022r.

STAWKA PODATKU VAT
NA DOSTAWĘ CIEPŁA
WYNOSI 8%

Natomiast począwszy od kolejnej faktury za ciepło wystawionej za miesiąc luty b.r., na mocy „Ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług” (Dz.U. 2022 poz. 196), stawka podatku VAT w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. będzie wynosiła 5%. 

Obniżone stawki podatku VAT obejmowały będą nie tylko cenę ciepła, ale i wszystkie pozostałe pozycje opłat widniejące na fakturach za ciepło, związane z dostawą ciepła i naliczane na podstawie taryfy dla ciepła, tj. opłaty za ciepło, za zamówioną moc, za usługi przesyłowe i nośnik ciepła.

 

 

artykuł nr 2

Witamy na naszej stronie BIP

powitanie na stronie BIP